Detektor tlenu DG-9E/4 

Obszar zastosowań:

  • kanały podziemne, długotrwale zamknięte zbiorniki i szczelne
  • pomieszczenia
  • magazyny gazów technicznych
  • przechowalnie owoców
  • pomieszczenia z urządzeniami technologicznymi zużywającymi tlen, kotłownie
  • browary
  • pomieszczenia z instalacjami tlenowymi
  • rozlewnie środków gaśniczych i kosmetycznych
  • pakowalnie środków spożywczych

TLEN - "być albo nie być" człowieka

Prawdopodobnie niewiele osób wie, że największym "zabójcą" wśród wszystkich gazów jest ... tlen, a ściślej mówiąc jego ubytek w powietrzu. To właśnie niedobór tlenu jest przyczyną największej ilości zgonów wśród pracowników narażonych na kontakt z różnymi gazami. Większość ludzi wie, że normalne stężenie tlenu w powietrzu atmosferycznym wynosi ok. 20,9% vol. (objętościowo). Niewiele jednak zdaje sobie sprawę z tego, że organizm człowieka jest szczególnie wrażliwy na ubytek tlenu we wdychanym powietrzu. Już przy spadku stężenia o kilka procent do ok. 17%vol., człowiek staje się ospały, ma poczucie duszności, zaburzony jest proces myślenia i następują zaburzenia koordynacji ruchowej. Przebywanie w atmosferze zawierającej tylko 14 - 15% tlenu w krótkim czasie prowadzi do śmierci przez uduszenie ! Podobnie niebezpieczny może być wzrost stężenia O2 w powietrzu. Człowiek może go odczuwać jako stan euforii, podniecenia emocjonalnego. Po przekroczeniu stężenia ok. 24% vol. gwałtownie wzrasta palność większości materiałów. Wszystkie palne stają się skrajnie łatwopalnymi. Nawet normalnie trudno zapalne ubrania stają się źródłem płomienia. Są więc powody dla wzmożonej kontroli O2 wszędzie tam, gdzie może nastąpić jego ubytek lub wzrost stężenia.

 

Dane techniczne
DG-9E/4
Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Kliknij, żeby go pobrać