Historia 

Od początku istnienia przedsiębiorstwa GAZEX, filozofia jego działania była oparta na podstawowych przesłankach:
Specjalizacja - Jakość - Innowacyjność - Niezawodność

Dzięki wytężonej pracy, współdziałaniu z instytutami naukowo-badawczymi (m.in. Głównym Instytutem Górnictwa, Instytutem Chemii Przemysłowej, Instytutem Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - obecnie INiG, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy), dzięki wsparciu technologicznemu największych na świecie producentów sensorów gazów oraz współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, dziś z perspektywy ponad dwudziestu lat działalności produkcyjnej i usługowej, kilkadziesiąt tysięcy Klientów może potwierdzić, że tę filozofię udało się z sukcesem wdrożyć.

Dzięki temu przedsiębiorstwo jest postrzegane jako jeden z liderów na wymagającym rynku urządzeń do detekcji gazów.

Najważniejsze daty w historii przedsiębiorstwa GAZEX:

 • 1988 - powstanie przedsiębiorstwa;
 • 1989 - opracowanie domowego wykrywacza gazu DK-1;
           - uzyskanie statusu Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej;
 • 1991 - wdrożenie do produkcji mikroprocesorowego dwuprogowego detektora tlenku
             węgla WG-2;
 • 1992 - dystrybucja mierników japońskiej firmy NEW COSMOS;
 • 1993 - masowa produkcja dwuprogowego detektora o konstrukcji przeciwwybuchowej DEX;,
             wdrożenie techniki hybrydowej i montażu powierzchniowego SMD;
 • 1994 - podjęcie współpracy z PGNiG;
 • 1995 - opracowanie Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX;
 • 1996 - ścisła współpraca i wsparcie technologiczne FiS Inc., Japonia, jednego z największych
             i najbardziej prężnych producentów czujników gazów na świecie;
 • 1997 - pierwsze 10 000 zainstalowanych systemów detekcji;
 • 1998 - rozszerzenie oferty o mierniki dwugazowe AirTECH dla rolnictwa;
             wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001;
 • 1999 - uzyskanie certyfikatu TUV EN ISO 9001 jako pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo
             z branży detekcji gazów;
 • 2000 - dystrybucja mierników NDIR firmy SenseAir;
 • 2001 - opracowanie i certyfikacja pierwszego w Polsce detektora spełniającego wymogi Unii
             Europejskiej - DEX/F z wymiennym sensorem;
 • 2002 - opracowanie nowej rodziny przenośnych wielogazowych mierników związków
             toksycznych, wybuchowych i tlenu - miniTOX3;
           - wyposażenie Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej w nowe zawory
             odcinające - klapowe pełnoprzelotowe;
 • 2003 - wdrożenie nowych technologii - zdalny nadzór systemów detekcji gazów
             oparty o GPRS;
 • 2004 - wdrożenie do produkcji detektorów DEX/FA... z wymiennym sensorem zgodnych
             z dyrektywą ATEX;
 • 2005 - wdrożenie technologii produkcji w oparciu o kody kreskowe;
 • 2006 - wdrożenie technologii inteligentnych sensorów;
 • 2007 - wdrożenie do produkcji stacjonarnych detektorów dwugazowych;
 • 2008 - opracowanie elementów do systemów adresowalnych;
 • 2009 - pierwsze ćwierć miliona urządzeń marki na rynku;
 • 2010 - zmiana siedziby głównej przedsiębiorstwa;
 • 2012 - wdrożenie normy PN-EN ISO/IEC 17025 w Laboratorium Wzorcującym GAZEX;
 • 2013 - pierwsze 500 000 urządzeń marki na rynku;
           - przyznanie przez PCA akredydacji Nr AP150 w zakresie wzorcowania detektorów
             gazów;
 • 2015 - wdrożenie do produkcji detektorów dwu-sensorowych;

Przyszłość jest jasna: Z Nami Będziesz Pracował i Żył Bezpieczniej !!!

Najważniejsze daty

 • 1995 - opracowanie ASBIG typu GX
 • 1999 - certyfikat TUV EN ISO 9001
 • 2006 - technologia inteligentnych sensorów
 • 2010 - zmiana siedziby głównej
 • 2013 - przyznanie akredydacji przez PCA

 

Katalog skrócony - wersja polska