Kotłownie gazowe 

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej® typu GX składa się z:

 • DEX/F- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej (ATEX)
 • MD-2(4, 8, 16).Z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu (opatentowany sposób sterowania)
 • MAG-3 zawór odcinający klapowy pełnoprzelotowy

Wersja uproszczona (GX-1):
 • domowy detektor gazu typ DK-1.Zsw
 • zawór grzybkowy ZB

Zawór odcinający MAG-3 jest aktywnym elementem realizującym ideę zabezpieczenia instalacji. Zamykany jest impulsem elektrycznym (lub ręcznie), otwierany TYLKO RĘCZNIE.

 • Otwieranie zaworu TYLKO ręczne powoduje wymuszenie świadomej interwencji osób nadzoru / obsługi instalacji. Wiadomość poważnego uszkodzenia instalacji, zagrażającego bezpieczeństwu dalszej jej eksploatacji, wymusza konieczność lokalizacji i naprawy uszkodzenia przed ponownym włączeniem gazu.
 • Zawór MAG nie wymaga zasilania w stanie normalnej pracy (czuwania). Instalacja elektryczna łącząca zawór MAG i moduł MD-2(4, 8, 16).Z jest wolna od napięcia = odporność Systemu GX na zanik napięcia zasilania i brak komplikacji w urządzeniach zasilanych gazem.
 • Obecność zasilania sieciowego nie wpływa także na stan zaworu po zamknięciu = niemożliwe jest jej przypadkowe otwarcie na skutek obniżenia się stężenia gazu (mimo nie usunięcia przyczyn awarii) lub przepięć w instalacji elektrycznej.
 • Detektor gazu typu DEX/F o konstrukcji przeciwwybuchowej, certyfikowany (ATEX) przez GIG KD Barbara zapewnia bezpieczną detekcję wszystkich rodzajów gazów wybuchowych. Pewność działania półprzewodnikowych sensorów gazów, w połączeniu z najnowszą techniką SMD montażu układów elektronicznych oraz cyfrowa komunikacja z modułem alarmowym powodują, że DEX® jest niezawodnym pewnym elementem Systemu.
 • Moduł alarmowy MD-2(4,8,16).Z zasila i steruje pracą detektorów gazu DEX® oraz generuje impulsy zamykające zawór MAG (opatentowany sposób sterowania). Zapamiętuje stany alarmowe wszystkich detektorów do czasu ręcznego / świadomego skasowania przyciskiem. Posiada komplet wyjść stykowych, umożliwiających połączenie Systemu GX z automatyką lub telemetrią oraz wyjść sterujących sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.

System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach zasilanych gazem ziemnym lub propan-butanem.
Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrożenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odcięcie dopływu gazu do nstalacji.
Jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii i natychmiastowe powiadomienie użytkowników i jednostek nadzorująco - kontrolujących pracę instalacji.
Poprzez sygnalizację optyczno-akustyczną informuje mieszkańców / użytkowników o stanie zagrożenia w strefie dozorowanej i umożliwia szybką lokalizację miejsca awarii.
Przez to CHRONI życie i zdrowie pracowników, mieszkańców oraz zabezpiecza przed zniszczeniem budynki, mieszkania i urządzenia o znacznej wartości.

Obszar zastosowań:
 • duże, miejskie i przemysłowe kotłownie gazowe
 • budynki użyteczności publicznej
 • domowe instalacje i kotłownie gazowe
 • stacje redukcyjno-pomiarowe gazu

System GX stał się standardem w instalacjach gazowych i w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ich eksploatacji. A to jest naszym i nas wszystkich celem!

Dzisiaj przeszło pięćdziesiąt tysięcy zadowolonych, żyjących bezpieczniej Klientów może potwierdzić, że to stwierdzenie stało się faktem!


 

 

Broszury 

Moduły alarmowe dwuprogowe
MD-2, MD-4
Moduły alarmowe dwuprogowe
MD-8, MD-16
Dane techniczne
Moduły alarmowe dwuprogowe
MD-2, MD-4
Dane techniczne
Moduły alarmowe dwuprogowe
MD-8, MD-16
Dane techniczne
Moduł do zdalnego sterowania zaworami MD-X.ZA/2


MAG-3 

Zawór klapowy pełnoprzelotowy MAG-3


Zawór motylkowy ZM 

Zawór motylkowy ZM
Wymiary montażowe ZM
Dane techniczne
Moduł do sterowania zaworem motylkowym MD-X.ZM

 

Referat Bezpieczna kotłownia gazowa
Mała "ściąga" z przepisów
Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Kliknij, żeby go pobrać