Referencje 

O jakości produkowanych przez GAZEX wyrobów może zaświadczyć kilkadziesiąt tysięcy zadowolonych Klientów z większości przedsiębiorstw całej Polski oraz specjaliści przyznający nagrody na prestiżowych imprezach targowych.

GAZEX jest laureatem:

 • Międzynarodowych Targów środków Ochrony Pracy i Ratownictwa SAWO '93
 • Międzynarodowych Targów BHP i Ochrony Przeciwpożarowej KATOWICE '94
 • Międzynarodowych Targów środków Ochrony Pracy i Ratownictwa SAWO '94
 • Międzynarodowych Targów Ochrony BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, KATOWICE '95
 • I Specjalistycznych Targów Gazownictwa GRYF-GAZ '95
 • Międzynarodowych Targów Przyborów i Urządzeń dla Gazownictwa POL-GAZ-EXPO '96
 • XI Jesiennej Giełdy Budownictwa, KATOWICE '97
 • II Targów TERMO, Kraków '99
 • VII Międzynarodowych Targów Technik Instalacyjnych TERM, Warszawa '2000
 • V Targów TERMO, Kraków '2001
 • XIII Międzynarodowych Targów Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa,
  SAWO '2001
 • III Targów Gazownictwa GAZ-TECHNIKA, Kraków '2002
 • IV Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE, Poznań '2002
 • XI Międzynarodowe Targi Technik Sanitarnych, Grzewczych, Gazowych i Klimatyzacji INSTAL EXPO, Warszawa '2002
 • XIV Międzynarodowych Targów Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa,
  SAWO '2002
 • IV Targów Gazownictwa GAZ-TECHNIKA Kraków'2003
 • VII Międzynarodowych Targów Przyborów i Urządzeń dla Gazownictwa POL-GAZ-EXPO '2003
 • XV Międzynarodowych Targów Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa,
  SAWO '2003
 • V Targów Gazownictwa GAZ-TECHNIKA Kraków'2004
 • VIII Międzynarodowych Targów Przyborów i Urządzeń dla Gazownictwa POL-GAZ-EXPO '2004
 • III Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS '2006
 • Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE'2008
 • Międzynarodowych Targów Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO '2008
 • Nagrody Polska Jakość 2012 przyznawanej przez Dziennik Gazeta Prawna
 • Złotego Instalatora X Kongresu INSTALEXPO '2012
 • Plebiscytu Czytelników Magazynu SYSTEMY INSTALACYJNE '2013
 • Nagrody LIDER INSTALACJI 2016 miesięcznika Rynek Instalacyjny
 • Nagrody LAUR INNOWACYJNOŚCI '2016 Naczelnej Organizacji Technicznej

GAZEX jest oryginalnym producentem wszystkich urządzeń prezentowanych w niniejszym serwisie opatrzonych znakiem

 

Katalog skrócony - wersja polska