Systemy stacjonarne dwuprogowe 

Stacjonarne, dwuprogowe detektory gazów toksycznych i wybuchowych serii DEX® i DG przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia.

Zastosowane w detektorach półprzewodnikowe, japońskie czujniki gazów gwarantują wieloletnią, niezawodną, stabilną pracę przez okres około 10-12 lat. Układy elektroniczne detektorów wykonane techniką SMD z wbudowanym kontrolerem zasilania, kontrolą sprawności połączeń przewodowych i cyfrową komunikacją z modułem alarmowym, gwarantują wysoką niezawodność i skuteczność pomiarów.

WYMIENNOŚĆ modułów z czujnikami gazów umożliwia zmianę parametrów detektora bez konieczności jego demontażu oraz ułatwia, przyśpiesza i zdecydowanie OBNIŻA koszty eksploatacji systemu detekcji!

Dostępne są także wersje wybranych detektorów z czujnikami katalitycznymi, konduktometrycznymi i elektrochemicznymi.

Modularność systemów opartych o Detektory DEX (zgodne z ATEX)® i DG, prostota połączeń, brak procesu kalibracji w miejscu instalacji powodują, że projektowanie i montaż systemów jest wyjątkowo prosty i mało czasochłonny. Wszystkie detektory są kalibrowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX, gdzie dla każdego z nich wydawane są indywidualne certyfikaty kalibracji.

Detektory DEX (zgodne z ATEX)® o konstrukcji przeciwwybuchowej są zgodne z wymaganiami dyrektywy ATEX w obszarze stosowania Ex II 2 G. Certyfikat badania typu WE wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - KDB 04ATEX133.

  • DEX®
Przetwornik pomiarowy stężeń gazów - detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym półprzewodnikowym lub elektrochemicznym lub katalitycznym lub infra-red (podczerwień).

  • DG/F
Dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym półprzewodnikowym lub elektrochemicznym lub infra-red (podczerwień). Parametry elektryczne i pomiarowe analogiczne do DEX®

  • DG.EN
Ekonomiczny dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym, półprzewodnikowym

 

 

Broszury DEX 

Detektor gazów DEX/F
Pomiarowe detektory gazów DEX/P, DG/P
Dane techniczne
Dwuprogowe detektory z sensorem półprzewodnikowym DEX-nn/N
Dane techniczne
Dwuprogowe detektory z sensorem katalicznym DEX-nn.K
Dane techniczne
Dwuprogowe detektory z sensorem optycznym Infra-Red DEX-nR
Dane techniczne
Dwuprogowe detektory z sensorem elektrochemicznym DEX-nE/N
Dane techniczne
Detektory pomiarowe z wyjściem 4-20mA DEX/P
Dane techniczne
Dwuprogowe detektory z sensorem półprzewodnikowym i wyj. 4-20mA DEX/A


Broszury DG 

Dwuprogowe detektory gazów DG/F
Pomiarowe detektory gazów DEX/P, DG/P
Ekonomiczne detektory gazów DG.EN
Dane techniczne
Dwuprogowe detektory gazów z sensorem półprzewodnikowym lub elektrochemicznym DG/F
Dane techniczne
Pomiarowe detektory gazów z sensorem elektrochemicznym, wyjściem 4-20mA
DG/P
Dane techniczne
Detektory dwuprogowe lub pomiarowe do montażu w kanale wentylacyjnym
DG.../w
Dane techniczne
Dwuprogowy detektor tlenu o wydłużonej trwałości DG-9E/4
Dane techniczne
Ekonomiczne dwuprogowe detektory gazów DG.EN


Moduły sterujące MD 

Moduły alarmowe dwuprogowe
MD-2, MD-4
Moduły alarmowe dwuprogowe
MD-8, MD-16
Dane techniczne
Moduły alarmowe dwuprogowe
MD-2, MD-4
Dane techniczne
Moduły alarmowe dwuprogowe
MD-8, MD-16
Dane techniczne
Moduł sterujący dwuprogowy 1-kanałowy
MD-1.A/T
Dane techniczne
Uniwersalny moduł sterujący 1-kanałowy
MDP-1 PLUS
Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Kliknij, żeby go pobrać