Zawór klapowy MAG-3 

Zawory odcinające do Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej - MAG-3

Pełnoprzelotowy klapowy zawór odcinający MAG-3 wchodzi w skład Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej® typu GX eliminującego zagrożenia wybuchem gazu w pomieszczeniach.
Sterowany impulsowo umożliwia natychmiastowe i skuteczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji.
Otwarcie MAG może nastąpić tylko ręcznie (świadomie)! Zawór MAG jest niewrażliwy na zanik napięcia zasilania systemu.
Zawór można stosować w strefach zagrożonych wybuchem - dokumentacja ATEX: KDB ATEX 05.030.X

Obszar zastosowań:

  • kotłownie gazowe
  • budynki użyteczności publicznej
  • stacje redukcyjno-pomiarowe gazu
  • domowe kotłownie gazowe

 

Zawór klapowy pełnoprzelotowy MAG-3


Zawór motylkowy ZM 

  • Zawory odcinające motylkowe, bezkołnierzowe, przepustnice z napędem elektrycznym.
  • Ciśnienie nominalne 0,6 lub 1 MPa.
  • Opcjonalnie do pracy z gazami specjalnymi (np. biogaz)
  • Siłownik elektryczny 230V~.
  • Nie wymagają uszczelek.
  • Dostępne średnice DN 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.

 

Zawór motylkowy ZM
 
Wymiary montażowe ZM
 
Dane techniczne
Moduł do sterowania zaworem MD-X.ZM
Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Kliknij, żeby go pobrać