O firmie 


Przedsiębiorstwo GAZEX prowadzi działalność w zakresie
PRODUKCJI - DYSTRYBUCJI - INSTALOWANIA - KALIBRACJI
detektorów, mierników i systemów wykrywania gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu.

Od początku istnienia przedsiębiorstwa, filozofia jego działania była oparta
na podstawowych przesłankach:
Specjalizacja - Jakość - Innowacyjność - Niezawodność

Dzięki wdrożonemu i certyfikowanemu przez Główny Instytut Górnictwa, Systemowi Zarządzania Jakością zgodnemu z ISO 9001, GAZEX może oferować Klientom produkty i usługi najwyższej jakości, popartej
3- lub 5- letnią G W A R A N C J Ą * !!!

Wyodrębnione w strukturach przedsiębiorstwa Laboratorium Wzorcujące GAZEX, działające zgodnie z normą PN-EN 17025, otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Nr AP150, szczegóły na www.pca.gov.pl), przez co GAZEX stał się jedynym w Polsce producentem elementów systemów detekcji posiadającym udokumentowane i potwierdzone możliwości wiarygodnego wzorcowania (kalibracji) detektorów gazów.


Wobec ciągłego procesu rozwoju i udoskonalania oferowanych produktów GAZEX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych oraz zmian oferowanych urządzeń bez uprzedzenia.

* - po zarejestrowaniu produktu, zgodnie z warunkami Rozszerzonej Gwarancji GAZEX 3-letniej - RGG3Y
lub Rozszerzonej Gwarancji GAZEX 5-letniej - RGG5Y

 

Katalog skrócony - wersja polska

Nowości 

Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Kliknij, żeby go pobrać